Akademia Fantazji

Oferta

Do żłobka przyjmujemy dzieci od 1 roku życia.

Nadrzędnymi zadaniami naszego żłobka jest usamodzielnianie dzieci w zakresie samoobsługi
dnia codziennego w wykonywaniu takich czynności jak ubieranie, załatwianie potrzeb
fizjologicznych, samodzielne jedzenie oraz przygotowanie dzieci do pobytu w przedszkolu.


Kolejnym ważnym zadaniem jest nauka funkcjonowania w grupie poprzez gry i zabawy oraz odkrywanie różnorodnych emocji i radzenia sobie z nimi.

Nasze priorytety:

  • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i stworzenie jak najbardziej domowych warunków.
  • Zapewnienie opieki wychowawczej  w postaci kadry z najlepszymi kwalifikacjami.
  • Indywidualne podejście do każdego dziecka wspomagając jego rozwój.
  • Żywienie dzieci  zgodne z obowiązującymi normami oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb.
  • Zapewnienie doraźnej pomocy psychologicznej i metodycznej.

Całodzienny pobyt dziecka w żłobku odbywa się w sposób wykorzystujący ich naturalną wrażliwość i ciekawość z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dziecka. Dostosowana sala zabaw, sala gimnastyczna, wyjście bezpośrednio z sali na  ogród pozwalają na prowadzenie szerokiej gamy zajęć ruchowych, ogólnorozwojowych oraz artystycznych.

Celem naszych działań jest wychowanie dzieci na śmiałych, dobrze funkcjonujących w kolejnych etapach życia młodych ludzi, ciekawych świata, z radością podejmujących nowe wyzwania.

Najważniejsze dla nas są szczęśliwe, radosne i uśmiechnięte dzieci, które czują się  bezpieczne i kochane w każdej sytuacji.

Facebook Akademia Fantazji - Otwiera się w nowej karcie Instagram Akademia Fantazji - Otwiera się w nowej karcie