Akademia Fantazji

Oferta

Przedszkole „Akademia Fantazji” zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój i możliwość doskonalenia swoich umiejętności i zdolności. Kończąc wychowanie przedszkolne w naszej placówce, dziecko posiada wiarę we własne siły oraz jest w pełni przygotowane do realizacji zadań, które stawia przed nim szkoła.

Przedszkolakom zapewniamy:

 • Zajęcia z podstawy programowej, które prowadzone są przez wykwalifikowany zespół pedagogiczny;
 • Lekcje języka angielskiego, które dla 3-, 4- i 5-latków odbywają się dwa razy w tygodniu. Dodatkowo dla 6-latków lektor jest drugim nauczycielem w grupie;
 • Rytmika prowadzona przez doświadczonego nauczyciela;
 • Warsztaty plastyczno-techniczne, w których pod opieką nauczycieli uczestniczą dzieci ze wszystkich grup;
 • Warsztaty-eksperymenty, które organizowane są w grupach lub przez zaproszonych gości;
 • Zajęcia sportowe organizowane w naszej nowoczesnej sali gimnastycznej lub na zewnątrz: na polanie, placach zabaw lub mini boisku;
 • Zajęcia logopedyczne prowadzone przez wykwalifikowanego logopedę przedszkolnego;
 • Zajęcia z psychologiem, które organizowane są w ramach warsztatów w grupie lub na indywidualną prośbę nauczyciela;
 • Opiekę pedagoga specjalnego, który pracuje z dziećmi posiadającymi opinię WWR i KS; 
 • Zajęcia z integracji sensorycznej, które prowadzone są przez naszego terapeutę SI, uczestniczą w nich dzieci posiadające opinię WWR i KS;
 • Zabawy matematyczne, rozwijające zdolność logicznego myślenia;
 • Ćwiczenia grafomotoryczne;
 • Możliwość zorganizowania urodzin, wspólnych zabaw oraz życzeń dla jubilata;
 • Realizację projektu „Cała Polska czyta dzieciom”;
 • Bajkoterapia i czytanie bajek terapeutycznych,
 • Uroczystości rodzinne, takie jak pasowanie na przedszkolaka, jasełka oraz piknik rodzinny;
 • Dni otwarte dla rodziców.

Facebook Akademia Fantazji - Otwiera się w nowej karcie Instagram Akademia Fantazji - Otwiera się w nowej karcie