OFERTA PRZEDSZKOLA

Przedszkole „Akademia Fantazji” zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój

i możliwość rozwijania swoich umiejętności i zdolności. Dziecko kończąc wychowanie przedszkolne w Naszej placówce posiada wiarę we własne siły oraz jest w pełni przygotowane do realizacji zadań, które stawia przed nim szkoła.

Zapewniamy przedszkolakom:

 • Zajęcia z podstawy programowej,
 • Urodzinki – przygotowanie dla każdego przedszkolaka prezentu i wspólne życzenia i zabawy,
 • Język angielski – dwa razy w tygodniu,
 • Rytmika,
 • Warsztaty literacko-teatralne,
 • Warsztaty plastyczno-techniczne,
 • Warsztaty eksperymenty,
 • Zajęcia sportowe,
 • Zajęcia logopedyczne,
 • Zajęcia z psychologiem,
 • Pedagoga specjalnego,
 • Zabawy matematyczne – rozwijające logiczne myślenie,
 • Ćwiczenia grafomotoryczne,
 • Realizacja projektu "Cała Polska czyta dzieciom",
 • „Bajkoterapia" i czytanie bajek terapeutycznych,
 • Uroczystości rodzinne: „Pasowanie”, „Jasełka”, „Piknik Rodziny”
 • Warsztaty integrujące dla rodziców i dzieci,