Akademia Fantazji

Oferta

Przedszkole „Akademia Fantazji” zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój i możliwość rozwijania swoich umiejętności i zdolności. Dziecko kończąc wychowanie przedszkolne w Naszej placówce posiada wiarę we własne siły oraz jest w pełni przygotowane do realizacji zadań które stawia przed nim szkoła.


Zapewniamy przedszkolakom:

 • Zajęcia z podstawy programowej – prowadzone przez wykwalifikowany zespół pedagogiczny,
 • Urodzinki—celebrowanie niezwykłego czasu urodzin, wspólne życzenia i zabawy,
 • Język angielski – dwa razy w tygodniu dla dzieci 3,4,5 letnich, dodatkowo dla 6-latków lektor jest drugim nauczycielem w grupie,
 • Rytmika- zajęcia dobywają się doświadczonym nauczycielem rytmiki z instrumentem,
 • Warsztaty plastyczno – techniczne – odbywają się w każdej grupie z nauczycielami,
 • Warsztaty eksperymenty- organizowane w grupach lub przez zaproszonych gości,
 • Zajęcia sportowe- odbywają się Naszej wyposażonej sali gimnastycznej lub na zewnątrz: na polanie, placach zabaw lub mini boisku,
 • Zajęcia logopedyczne- odbywają się z wykwalifikowanym logopedą przedszkolnym,
 • Zajęcia z psychologiem- odywają się w ramach warsztatów w grupie lub na indywidualną prośbę nauczyciela,
 • Pedagoga specjalnego – pracuje z naszymi dziećmi posiadającymi opinię WWR i KS,
 • Zajęcia z Integracji Sensorycznej – prowadzone są przez naszego terapeutę SI z dziećmi posiadającymi opinię WWR i KS,
 • Zabawy matematyczne–rozwijające logiczne myślenie,
 • Ćwiczenia grafomotoryczne,
 • Realizacja projektu „Cała Polska czyta dzieciom”,
 • Bajkoterapia” i czytanie bajek terapeutycznych,
 • Uroczystości rodzinne: „Pasowanie”, „Jasełka”, „ Piknik Rodziny”
 • „Dni otwarte” dla rodziców

Facebook Akademia Fantazji - Otwiera się w nowej karcie Instagram Akademia Fantazji - Otwiera się w nowej karcie