08.06.2020 – Rozporządzenie MEN


Drodzy rodzice

Informujemy, że czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostaje przedłużone przez Ministra Edukacji Narodowej do dnia 28.06.2020.

Informujemy również, że dotychczasowa Procedura Bezpieczeństwa obowiązuje w Publicznym Przedszkolu Akademia Fantazji do dnia 28.06.2020