LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA AKADEMIA FANTAZJIROK SZKOLNY 2020/2021


05.05.2020 – LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH – ROCZNIK 2017


05.05.2020 – LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH – ROCZNIK 2016


05.05.2020 – LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH – ROCZNIK 2015


05.05.2020 – LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH – ROCZNIK 2014
17.04.2020 – Lista kandydatów zakwalifikowanych -2017


17.04.2020 – Lista kandydatów zakwalifikowanych -2016


17.04.2020 – Lista kandydatów zakwalifikowanych -2015


17.04.2020 – Lista kandydatów niezakwalifikowanych -2017


17.04.2020 – Lista kandydatów niezakwalifikowanych -2016


17.04.2020 – Lista kandydatów niezakwalifikowanych -2015


17.04.2020 – Lista kandydatów niezakwalifikowanych -2014


30.03.2020 – KLAUZULA INFORMACYJNA – PROSZĘ SIĘ ZAPOZNAĆ


25.03.2020 – INSTRUKCJA – REKRUTACJI PUBLICZNE PRZEDSZKOLE AKADEMIA FANTAZJI


25.03.2020 – INFORMACJA – REKRUTACJA 2020/21 – URZĄD MIASTA ZĄBKI


17.03.2020 – INFORMACJA – POTWIERDZENIE WOLI KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2020/21


pdf17.03.2020 – DEKLARACJA O KONTYNUAWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


17.03.2020 – INFORMACJA – REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2020/21


17.03.2020 – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH


17.03.2020 – KRYTERIUM DOCHODOWE 2020/21


pdf17.03.2020 – WYPOWIEDZENIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2020/21


30.01.2020 – ZARZĄDZENIE ORGANU PROWADZĄCEGO